Team Helium rytter 2015

Team Helium rytter 2015

12. jan. 2012

Treningssamling med nytt lag

Team Hardrocx - Proteinfabrikken og Hardrocx sitt KF hadde som tidligere nevnt samling på Norefjell forrige helg. UCI-lagets nye drakt for sesongen 2012 er riktignok ikke tiltenkt meg, men ble utlevert og brukes inntil videre på trening i den hensikt å promotere lagets nye sponsorer.


På samlingen ble det gjennomgått hvilke ritt vi skal prioritere i 2012, samt lagt grunnlaget for team spirit og gjensidige forventningsavklaringer til både lag, sponsorer og støtteapparat. UCI-laget vil bestå av Greg Saw, Lars Ove Thoresen, Thomas Morgan Knutsen, Tor Halvor Bjørnstad og Nina Gässler.

Hardrocx vil i 2012 ha et eget KF, hvor Tor Atle Fuglerud, Gøran Syversen og undertegnede skal ivareta de sportslige prestasjonene. Dette laget vil ha en egen drakt, og jeg velger å offentliggjøre utkastet til drakta her som en forsmak på hvordan vi vil være kledd.


Inntil videre, riktig god helg !

Kjell

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar