Team Helium rytter 2015

Team Helium rytter 2015

26. okt. 2012

Evaluering av sesongen

I forkant av årets sesong har jeg fulgt et litt annerledes treningsopplegg enn tidligere år. Mange intervalløkter i sone 4 og maksstyrke har kostet mye krefter, men spørsmålet er om det var vellykket?
Resultater isolert sett gjenspeiler ikke alltid den faktiske formen da det er flere faktorer som spiller inn. Derfor er det nyttig å analysere prestasjonene litt nærmere ift deltakelse, tekniske problemer osv. Totalt sett har jeg kommet til at jeg i år har syklet på nogenlunde samme nivå som i fjor. Kapasiteten i bakker har vært på tilnærmet samme nivå som i fjor, mens kjørestyrken fremstår noe svekket. Dette skyldes med stor sannsynlighet at jeg har kjørt vesentlig kortere intervalldrag, samt at styrketråkk har vært nedprioritert til fordel for maksstyrke. Maksstyrken jeg har forbedret har ikke gitt ønsket effekt! Kjørestyrken i bakker har imidlertid "reddet" meg ift å kunne gjøre nytte av andre ryttere med kjørestyrke. Således har jeg klart meg bra plasseringsmessig, men den faktiske formen har nok vært litt redusert sammenlignet med fjoråret.

Jeg har i ettertid kommet til at jeg burde jeg hatt litt innslag av lengre sone 3 intervaller i kombinasjon med styrketråkk. Mangelen på kjørestyrke var spesielt synlig i årets Birkebeinerritt da jeg gjorde jobben i bakkene, men ellers var trygt plassert på bakhjulet til kjøresterke Lierhagen.

Jeg har derfor bestemt meg for å jobbe med kjørestyrken i første del av grunntreningsperioden. Dvs sone 3 intervaller og styrketråkk som hovedfokus. Etterhvert som snøen kommer blir det mer innslag av sone 4 intervaller da det også er vesentlig å opprettholde VO2 maks ift bakkekapasiteten. Noen flere skirenn blir det også i år da jeg er overbevist om at dette bidrar positivt for både makskapasitet samt arbeidskapasitet over tid.


Kjell

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar